dr inż. Andrzej Bryś

Dyscypliny KBN: Inżynieria Rolnicza
Specjalności:
Stopień naukowy: doktor inżynier

Zainteresowania naukowe:
Suszarnictwo, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie biomasy, modelowanie procesu suszenia drewna, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne.

Stanowisko i miejsce pracy
Adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |